SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Sầu Riêng - Giai đoạn kinh doanh

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Sầu Riêng - Giai đoạn kinh doanh

282
Liên Hệ

Mật độ cây: 150 cây/Ha

Sản lượng dự kiến: 25 -35 tấn/ha

Mùa vụ: 6-8 Tháng