SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Dây tưới TopDrip HD PC & PC AS

Dây tưới TopDrip HD PC & PC AS

Dây tưới TopDrip là loại ống nhỏ giọt có thành dày với thiết kế sáng tạo, hiệu quả kinh tế, hiệu suất cao với hai loại: loại bù áp (PC) và loại bù áp kết hợp chống chảy ngược (PC AS)