SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Chuối

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Chuối

280
Liên Hệ

1. Mật độ cây: 2.200 Cây/ha

2. Mùa vụ: 9 tháng

3. Năng suất mong đợi: 40-50 Tấn/ha

4. Chuối mô: 9 tháng tuổi