SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Cà Phê

Quy trình phân bón hòa tan FusaNu cho Cà Phê

279
Liên Hệ

Mật độ cây: 1.100 cây/Ha

Sản lượng dự kiến: 5-6 tấn/ha

Mùa vụ: 8 tháng