SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Quy trình phân bón FusaNu cho Sầu Riêng - Giai đoạn kiến thiết

Quy trình phân bón FusaNu cho Sầu Riêng - Giai đoạn kiến thiết

285
Liên Hệ

Mật độ cây: 150 cây/Ha

Thời gian: Từ lúc trồng đến 48 tháng