SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø8mm x dày 1.0mm màu đen

Ống PE Ø8mm x dày 1.0mm màu đen

PE0810C2
Mét
1,450đ

Ống PE Ø8mm x dày 1.0mm màu đen

Cuộn: 200 mét