SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø32mm x dày 1.5mm màu đen

Ống PE Ø32mm x dày 1.5mm màu đen

PE3215C2
Mét
8,900đ

Ống PE Ø32mm x dày 1.5mm màu đen

Cuộn: 100 mét