SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø25mm x dày 1.5mm màu đen

Ống PE Ø25mm x dày 1.5mm màu đen

PE2515C2
Mét
5,200đ

Ống PE Ø25mm x dày 1.5mm màu đen

Cuộn: 200 mét