SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø20mm x dày 1.2mm màu đen

Ống PE Ø20mm x dày 1.2mm màu đen

PE2012C2
Mét
3,800đ

Ống PE Ø20mm x dày 1.2mm màu đen

Cuộn: 200 mét