SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø16mm x dày 1.2mm màu đen

Ống PE Ø16mm x dày 1.2mm màu đen

PE1612C2
Mét
3,100đ

Ống PE Ø16mm x dày 1.2mm màu đen

Cuộn: 200 mét