SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø12mm x dày 1.0mm màu đen

Ống PE Ø12mm x dày 1.0mm màu đen

PE1210C2
Mét
2,100đ

Ống PE Ø12mm x dày 1.0mm màu đen

Cuộn: 200 mét