SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

PE1010C2
Mét
1,800đ

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

Cuộn: 200 mét