SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

PE1010
Mét
2,200đ

Ống PE Ø10mm x dày 1.0mm màu đen

Cuộn: 200 mét