SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Lọc đĩa 1'', chữ Y

Lọc đĩa 1'', chữ Y

NNX87
cái
99,000đ

Lọc đĩa 1'', chữ Y

Kết nối: DN25

Lưu lượng (m3/h):  6

Xuất xứ: Trung Quốc