SIEUTHINONGNGHIEPVN.COM

Dây nhỏ giọt bù áp Topdrip AS, khoảng cách 40cm, lưu lượng 1.0l/h
Dây nhỏ giọt bù áp Topdrip AS, khoảng cách 40cm, lưu lượng 1.0l/h

Dây nhỏ giọt bù áp Topdrip AS, khoảng cách 40cm, lưu lượng 1.0l/h

222
Mét
4,500đ

Dây nhỏ giọt bù áp Topdrip AS, đường kính 16mm, khoảng cách 40cm, lưu lượng 1.0l/h, độ dày 15mil.